Lokální politiky integrace migrantů a jejich strukturální mechanismy

SIMI se podílelo na vydání srovnávací studie o integraci migrantů v ČR, Slovensku, Německu a Belgii jako součást projektu SMIR (Successful Migrant Integration in Regions). Studie zkoumá různé přístupy těchto zemí k integraci migrantů na základě historických, geografických a socioekonomických faktorů.

Editorka Marie Jelínková zdůrazňuje komplexnost integrace migrantů, která závisí na místní politice a podpoře od úřadů a společnosti. Publikace a projekt nabízejí možnost spolupráce mezi zeměmi a sdílení osvědčených postupů v integraci migrantů.

Publikace je dostupná v češtině (vydaná nakladatelstvím Karolinum, v němž vyjde i anglická verze) a slovenštině (vydaná nakladatelstvím Univerzity Komenského v Bratislavě), a některé kapitoly budou dostupné také ve vlámštině.

Publikace v češtině ke stažení ZDE, ve slovenštině ZDE, v angličtině ZDE, v holandšitně ZDE.

Materiál vznikl v rámci projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu Evropské unie Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

Názory vyjádřené autorkami v tomto materiálu nereprezentují nutně názory Evropské unie, která tímto neodpovídá za použití informací v něm obsažených.

Loko Erasmus+