Hội thảo trực tuyến dành cho phụ huynh

Kính mời Quý vị đến tham gia buổi giao lưu online dành cho phụ huynh người Việt. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ 3, ngày 31 tháng 10 năm 2023 từ 18 giờ.

Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về sự khác biệt giữa giáo dục ở Séc và Việt Nam, sự hợp tác của cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tại CH Séc, những lời khuyên thiết thực để giao tiếp với nhà trường, vai trò của phòng tư vấn sư phạm-tâm lý (PPP là gì?) v.v.

Chúng ta sẽ giao lưu online và trò chuyện bằng tiếng Việt.

Quý vị có thể đăng ký bằng cách gửi thu vào địa chỉ email: leopoldova@migrace.com

Chúng tôi sẽ gửi đường link đến sự kiện online cho những người đã đăng ký.

webinar_viet_1696946672.jpg