Přednáška pro držitelky/e dočasné ochrany na téma hledání ubytování na nájemném trhu

Už před začátkem války na Ukrajině hledání nájemného bydlení v Praze bylo náročným procesem, dnes společně čelíme jak rostoucím nájmům, tak i nedostatku bytů, kdy na jeden byt může být až 400 zájemců. Navíc, uprchlíci jsou vystaveni i dalším bariérám - jazykovým, kulturním nebo jsou tlačeni do rizikových situací. Jak jim předejít a najít si pronájem? Kde hledat nájemné ubytování? Z jakých složek se skládá celkový nájem, jaká je maximální výše kauce? Jaká jsou práva a povinností nájemníka a pronajímatele? Čemu se musíte při hledání bydlení vyvarovat a kde můžete hledat pomoc v kritických situacích?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky vám během workshopu představí koordinátor projektu Uprchlíci Vítejte a interkulturní pracovnice ze SIMI.


Seminář se zaměří na následující oblasti:


  • Obecná situace v oblasti bydlení v Praze a ČR

  • Samostatný byt VS spolubydlení

  • Kolik peněz na pronájem budu potřebovat? Jednotlivé složky celkového nájmu

  • Slovník klíčových pojmů

  • Kde hledat bydlení?

  • Jak správně odpovědět na inzerat?

  • Prohlídka nového bytu: na co nesmíte zapomenout

  • Nájemní smlouva a její náležitosti. K čemu slouží a jak chrání vás a pronajimatele

  • Bydlení a klíčové otázky s nim spojené


Workshop proběhne 14. prosince od 18:00 do 20:00 hodin online v prostředí platformy Zoom. Během semináře bude prostor pro vaše dotazy.


Vstup na akci je ZDARMA. Akce proběhne v ruštině, tlumočení není zajištěno

Pro účast se registrujte zde: https://forms.gle/NMXEVeJ9J86qE74GA

Tento workshop vzniká v projektu podpořeném UNHCR.

Цей семінар є частиною проекту, підтриманого УВКБ ООН.

Akce je pořádána jako kofinanc v rámci projektu „Migrantky mezi ženami“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

-----------------------------------------------------------------

Проект "Uprchlíci Vítejte" приглашает вас на лекцию для граждан под временной защитой на тему поиска жилья на рынке аренды.

Еще до начала войны на Украине поиск арендного жилья в Праге был сложным процессом. Сегодня мы сталкиваемся как с растущими арендными платами, так и с нехваткой квартир, когда на одно объявление может быть до 400 претендентов. Кроме того, беженцы сталкиваются с дополнительными барьерами - языковыми, культурными или вынуждены оказаться в рискованных ситуациях. Как избежать этого и найти жилье в аренду? Где искать арендное жилье? Из каких составляющих складывается общая арендная плата, каков максимальный размер залога? Каковы права и обязанности арендатора и арендодателя? Чего следует избегать при поиске жилья и где можно искать помощь в критических ситуациях?

Ответы на эти и многие другие вопросы вам представит координатор проекта "Uprchlíci Vítejte " и межкультурный работник из SIMI во время семинара.

Семинар будет сосредоточен на следующих областях:

·  Общая ситуация в области жилья в Праге и Чешской Республике

·  Отдельная квартира VS совместное проживание

·  Сколько денег на аренду мне понадобится? Отдельные составляющие арендной платы

·  Словарь ключевых понятий

·  Где искать жилье?

·  Как правильно ответить на объявление?

·  Осмотр новой квартиры: на что нельзя забывать

·  Договор аренды и его требования. Для чего он нужен и как защищает вас и арендодателя

·  Проживание и ключевые вопросы, связанные с ним

Семинар состоится 14 декабря с 18:00 до 20:00 онлайн на платформе Zoom. Во время семинара будет время для ваших вопросов.

Вход на мероприятие БЕСПЛАТНЫЙ. Мероприятие пройдет на русском языке, перевод не предусмотрен.

Для участия зарегистрируйтесь здесь: https://forms.gle/NMXEVeJ9J86qE74GA

Этот семинар проводится в рамках проекта, поддержанного УВКБ ООН.

Мероприятие проводится под совместным финансированием в рамках проекта "Мигрантки среди женщин", осуществляемого Ассоциацией по интеграции и миграции, при финансовой поддержке Канцелярии правительства Чешской Республики. Результаты проекта не отражают мнение Канцелярии правительства Чешской Республики, и Канцелярия правительства Чешской Республики не несет ответственности за использование информации, содержащейся в этих результатах.