Spolupráce s MČ Praha 3

Dlouhodobě spolupracujeme s MČ Praha 3 a zde přinášíme přehled posledních novinek.

Ukrajinský překlad webového portálu Prahy 3

Připravili jsme ukrajinský překlad webového portálu Prahy 3 - praktické informace pro obyvatele městské části jsou tak nyní dostupné celkem ve 4 cizích jazycích: angličtině, ruštině, vietnamštině a ukrajinštině.

Završení dvouletého terénního výzkumu

Dokončili jsme terénní práci v místních vietnamských provozovnách, která nám ukázala řadu příležitostí pro lepší integraci vietnamských obyvatel Prahy 3. Završili jsme tak dvouletý terénní výzkum a s jeho výsledky seznamujeme aktéry na MČ. Během terénní práce také mimo jiné informujeme o službách MČ a naší praktické online mapě Prahy 3 ve vietnamštině.

Aktivity byly realizovány v rámci projektů na podporu integrace cizinců Praha 3 - Společné soužití 2023 a 2024 spolufinancovaných Ministerstvem vnitra ČR.