Výstupy z kulatého stolu o spolupráci NNO a úřadů práce

Začátkem měsíce října se v Ústí nad Labem uskutečnil poslední z plánovaných kulatých stolůl na téma Spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci státní správy a samosprávy, neziskového sektoru a představitelky rakouské partnerské organizace Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZEMIT).

V záznamu z kulatho stolu vám přinášíme zajímavosti z proběhlé prezentace i následné diskuse. Dozvíte se např. jak probíhá spolupráce ZEMITU s úřady práce v Rakousku, jaké jsou priority ČR při zaměstnávání cizinců, či jak probíhá kotrola nelegálního zaměstnávání a potírání tzv."švarcsystému". Více čtěte již v Záznamu z kulatého stolu.