Konference na téma Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a NNO

Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sociologický ústav AV ČR a Friedrich-Ebert- Stiftung, zastoupení v ČR uskutečnilo dne 27. listopadu v prostorách Akademického konferečního centra mezinárodní dvojkonferenci s názvem

PRACOVNÍ MIGRACE: POHLED STÁTU, ZAMĚSTNAVATELŮ, ODBORŮ A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

Tématem konference v dopolední části bylo Migrace jako zboží a alternativní pohledy na migraci, společně s rolí migrantů v průmyslu. Odpolední část pak přinesla výsledky mezinárodního projektu SIMI a pod jeho záštitou se věnovala tématu spolupráce neziskového sektoru s úřady práce. V závěru dne byl promítnut nový dokumentární film Lepší život, na který navazovala diskuse na téma postavení pracovních migrantů v ČR a v Evropě.

Sestřih výstupů konference je k dispozici na serveru Migraceonline.

Dopolední program konference byl organizován a zaštítěn Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, nadací Friedrich-Ebert-Stiftung a Sociologickým ústavem AV ČR. Nejdříve se pozvané expertky zamýšlely nad tématem „Migrace jako zboží a alternativní pohledy na migraci“, mezi nimiž ředitelka SIMI Magda Faltová prezentovala pohled neziskového sektoru na nově připravovaný cizinecký zákon (ke stažení zde). Druhý panel se pak moderované diskusi věnoval specifické skupině migrantů pracujících v průmyslu.

Odpolední program konference zaštiťovalo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a byl pojat jako závěrečné shrnutí mezinárodního projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice,“ financovaného z prostředků ESF OP LZZ, který po dvou letech realizace na konci prosince tohoto roku končí. Ve třetím panelu seznámila koordinátorka projektu Eva Valentová publikum s výstupy a závěry projektu, načež navázalo představení různých možností spolupráce neziskového sektoru s orgány státní správy při řešení otázek integrace migrantů. Vedle zástupců z Ministerstva vnitra, Úřadu práce v Ústí nad Labem a nevládní organizace META přednesli příklady dobrých praxí i představitelé zahraničních partnerů v projektu, a to portugalské organizace Solidariedade Imigrante (SOLIM) a rakouské partnerské organizace Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZEMIT). Konferenci zakončilo promítnutí nového dokumentárního filmu SIMI „Lepší život", po němž následovala krátká diskuze se zahraničními hosty. Více v samostatném zápisu z odpolední části konference.

Dvojkonference dle návštěvnosti a účasti publika v diskuzích oslovila širokou veřejnost a zdařile přinesla různé úhly pohledu na pracovní migraci nejen v Čechách. Záznam z akce je k dispozici na serveru Migraceonline.

Evaluace mezinárodní spolupráce s NNO z Rakouska a Portugalska

Konference byla zároveň součástí programu závěrečného semináře v mezinárodním projektu, při němž partneři vzájemně zhodnotili jeho průběh a výsledky. Hodnocení zástupců partnerských organizací SOLIM a ZeMiT bylo velmi kladné, a to jak dílčích výstupů projektu, tak celkové organizace, komunikace a vedení projektu. Obě dvě organizace jsou příznivě nakloněny další mezinárodní spolupráci, navíc projevily zájem o propagaci kampaně SIMI cílené na domácí pracovnice i filmu Lepší život ve svých zemích. Jejich praxe z oblasti integrace migrantů na trhu práce v Rakousku i Portugalsku byla představena mj. v pořadu Zaostřeno na cizince Českého rozhlasu 6.