Záznam z debaty (Ne)bezpečná práce: od prekérní práce po nucenou kriminalitu.

Začátkem listopadu 2013 jsme při příležitosti návštěvy britských partnerů z Anti-Slavery International uspořádali v Evropském domě debatu, která se věnovala otázkám bezpečnosti práce a zahraničních zaměstnanců. Zejména se zaměřovala z pohledu České republiky a Velké Británie na to, kde začíná a končí prekérní práce, jak ji odhalovat a postihovat a jak posuzovat ty, kdo byli pod silným nátlakem nebo v tísni přinuceni se podílet na trestném činu.

Pokud jste debatu nestihli osobně, nabízíme vám z ní stručný záznam a prezentace některých hostů.

Debata i její záznam vznikly v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.