Výsledky výzkumu - migrantky a nájemná práce v domácnosti

V rámci projektu jsme realizovali kvantitativní výzkum mezi migrantkami – pracovnicemi v cizí domácnosti, který je prvním svého druhu v České republice.

Během terénního dotazníkového šetření jsme kontaktovali 254 migrantek, které spadají do námi vytyčeného výzkumného vzorku. 105 migrantek bylo ochotných s námi také aktivně spolupracovat a poskytnout nám informace o svých zkušenostech s migrací a podmínkách nájemné práce v domácnosti. Ke sběru dat nám sloužily anonymní dotazníky, které jsme migrantkám poskytli v jejich rodném (nebo jimi aktivně používaném) jazyce. Pracovali jsme s českou, anglickou, ukrajinskou a ruskou verzí dotazníku. Ve 4 případech byl český dotazník simultánně překládán do vietnamského jazyka. Do výzkumu byly zapojeni/y vyškolení tazatelé a tazatelky z řad studentů/ek a migrantů/ek. Zejména zapojení migrantek považujeme z hlediska citlivosti zkoumaného problému jako velice důležité.

Kritéria zařazení do výzkumného vzorku:

1.) ženy (věk nerozhoduje)

2.) migrantky (nesmí mít české občanství)

3.) etnicita (krajina původu ) nerozhoduje

4.) pracovnice v domácnosti: migrantky vykonávají nájemnou práci v domácnosti (jsou to např. chůvy, uklízečky, hospodyně, pečovatelky a nemocné a staré lidi atd.)

5.) migrantky můžou pracovat v tzv. live – in formě (migrantky bydlí tam, kde pracují), ale také tzv. live-out formě (do práce pouze docházejí, může to být jejich doplňkové zaměstnání )

6.) migrantky můžou pracovat a bydlet na celém území České republiky, region nerozhoduje (předpokládáme ovšem, že budou pracovat ve větších průmyslových a městských aglomeracích)

Hlavní výstupy výzkumu byly prezentovány na závěrečné konferenci, medializovány a jsou součástí publikace pro tvůrce a implementátory politik. Expertka na rovné příležitosti spolu s výzkumníkem partnera projektu vypracovali podrobnou výzkumnou zprávu, která doplněna o další odborné texty na téma nájemné domácí práce a právní analýzu postavení pracovnic v domácnosti v ČR, tvoří hlavní část publikace pod názvem: Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice. Texty byly recenzovány odbornicemi na migraci.

pv_1409507980.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: