Témata genderu, migrace a stárnutí se potkají ve výzkumu projektu Ženy na vedlejší koleji (?)

Výzkum k projektu SIMI "Ženy na vedlejší koleji (?)" se zaměří na skupinu migrantek z bývalé Jugoslávie, které jsou ve věku 40 a více let. Bude analyzovat způsoby, jakými tyto ženy prožívají specifické postavení na českém trhu práce,jakým způsobem koordinují své pracovní a osobní životy (zejména péči o rodiče v zemi původu), jaké strategie sociálního, finančního a zdravotního zabezpečení volí s ohledem na svou nejistou situaci v období důchodu. Jakým způsobem prožívají citlivé období odchodu do důchodu, jakou roli hrají sociální sítě (nejenom migrantské) v podpoře těchto žen?

Výzkum Ženy na vedlejší koleji bude vůbec prvním kvalitativním výzkumem z oblasti migrace, kde se intersekcionálně potkávají témata genderu, migrace a věku (případně stárnutí) a je zaměřený na reflexi žité zkušenosti těchto žen. Data budou založena na polo-strukturovaných rozhovorech (které budou anonymizovány v souladu s ochranou osobních dat) se 40 ženami s vymezeného výzkumného vzorku.

Výstupem výzkumu bude odborná monografie (publikace) a odborné studie, které přispějí nejenom k prohloubení vědomostí z oblasti genderu v migraci v České republice, ale budou také použity (spolu s analýzou sociální politiky a legislativy) k podpoře řešení problémů, které můžou nastat v souvislosti se vstupem do českého důchodového systému) a se zranitelnou pozicí migrantek v tomto věku na českém trhu práce.

Výzkum bude také prezentován během bilaterální česko-norské konference, které proběhne na Fakultě humanitních studií v Praze na jaře 2017.

  • Kontakt:

Petra Ezzeddine, PhD.

petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz

Projekt „Ženy na vedlejší koleji (?)“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.