thông tin cho người di cư COVID-19

Từ thứ 4 ngày 5/10/2020 đến ngày 5/11, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho thời gian 30 ngày, trongthời gian này có thể sẽ có nhiều hạn chế trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra ở CH Séc. Do đó bắt buộc phải chú ý đến các thông tin mới nhất. Những thông tin này thường không có sẵn bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Séc, vì vậy nếu nghi ngờ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc các đồng nghiệp của chúng tôi từ các tổ chức khác.

CHÚ Ý -  để biết tổng quan đầy đủ, hãy xem trang web của Chính phủ Cộng hòa Séc tại www.vlada.cz.

Thông tin từ mùa xuân 2019:

Để biết thêm thông tin và cập nhật diễn biến hiện tại, xin vui lòng theo dõi trang web của Phòng Chính sách tị nạn và di dân https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx.

Bộ Y tế CH Séc vừa mở đương dây nóng tiếng Việt phục vụ cộng đông Việt nam.

Kể từ ngày hôm nay các bạn có thể gọi đến đường dây nóng 1212 (sau đó bấm số 9), sẽ có người trả lời các bạn bằng Tiếng Việt cho những câu hỏi về dịch bệnh.


Thông tin y tế tại Cz với sự hợp tác của Viet Up, Văn Lang và nhiều cá nhân khác đã lập lên trang web thông tin về COVID-19 tại CHS bằng tiếng việt. Trang bao gồm những thông tin về dịch bệnh và số liên lạc quan trọng.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: