Kulatý stůl: „Terénní sociální práce s migranty“

V úterý 24. dubna 2018 proběhl v prostorách Centra pro sociální a ekonomické otázky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) malý kulatý stůl na téma „Terénní sociální práce s migranty“.

Tato specifická metoda sociální práce, realizovaná v přirozeném prostředí migrantů, klade na terénního pracovníka velké nároky z pohledu pohybu v terénu, navazování kontaktu, poskytování asistence nebo překonávání jazykových a kulturních bariér. V českém prostředí je rozsah terénní sociální práce dlouhodobě podhodnocen, přestože se právě skrze ni lze setkat a pracovat s klienty, kteří by navzdory svým potřebám služby sociálních pracovníků nevyhledali, či vyhledat nemohli. Ačkoliv v posledních letech počet terénních sociálních pracovníků mírně vzrostl, informace k této profesi zůstávají roztříštěné a pouze dílčí. Cílem kulatého stolu byla zejména diskuze klíčových kompetencí a výzev profese terénní sociální práce, identifikace potřeb terénních sociálních pracovníků a ucelení dílčích poznatků o této profesi. Další prioritou bylo sdílení dobrých praxí a nacházení inovativních řešení na identifikované problémy spojené s výkonem terénní sociální práce.

Fotografie z kulatého stolu 24.04.2018