Děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím

Jako každý rok i letos naše organizace SIMI slaví Mezinárodní den dobrovolníků. Již od roku 1986 si lidé po celém světě 5. prosince připomínají, jak zásadní roli práce dobrovolníků a dobrovolnic v mnoha ohledech hraje pro společnosti, ve kterých žijí.

To, že dobrovolníci a dobrovolnice věnují bez nároku na odměnu svůj čas a své dovednosti pomoci potřebným, by nemělo být opomenuto ani letos, kdy dobrovolníci a dobrovolnice se značnou měrou zapojili (a nadále zapojují) do boje s pandemií nemoci COVID-19 a s jejími následky. Ať už se jedná o studenty a studentky, kteří pomáhají v nemocnicích, nebo majitele/ky restaurací, jenž dodávali obědy a jídlo složkám státního integrovaného systému nebo o každého, kdo ve svém volném čase a za své prostředky šil roušky, obstarával nákupy nemocným či starým lidem nebo například online doučoval děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodnění (článek zde). Všichni si zaslouží obrovský respekt a velké díky od celé naší společnosti.

Tito dobrovolníce a dobrovolníci však nepocházejí pouze z České republiky. Mezi pomáhající patří i migranti a migrantky (článek zde). Stále více z nich bere českou společnost za svoji a nabízí svou dobrovolnou pomoc v její prospěch. Ačkoliv tato skutečnost byla právě letos na jaře hodně medializována (článek zde), není dobrovolničení migrantů/migrantek závislé na celospolečenské krizi. Mnozí dobrovolničí už dlouhá léta, protože to vnímají jako důležitou součást svých životů.

V SIMI máme dobrovolnický program už více než 12 let. Naši dobrovolníci a dobrovolnice zajišťují dlouhá léta asistence klientům, překládají, tlumočí, pomáhají organizovat různé akce a mnoho dalšího. Letos se však náš dobrovolnický tým nevídaně rozrostl. Více než 30 dobrovolníků a dobrovolnic se od března 2020 zapojilo do našeho programu online doučování žáků-migrantů (přečtěte si zkušenost Elmiry, Hanky a Niky). Zvláště v této době je pro žáky-migranty pomoc s úkoly a s doplňováním znalostí velice důležitá a může jim značně usnadňovat zapojení do procesu školní výuky.

Našim dobrovolníkům tak patří obrovský dík za jejich energii i čas a přejeme jim mnoho sil a vytrvalosti v jejich práci.

Děkujeme.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: