Integrace

Duševní zdraví v migraci: Analýza SIMI k současnému stavu v ČR Duševní zdraví v migraci: Analýza SIMI k současnému stavu v ČR 31/01/19

Problematika duševního zdraví migrujících osob je v českém kontextu značně opomíjena a nerozvinutá. Souvisí to jednak s celkovým vývojem v oblasti péče o duševní zdraví v ČR i vůči vlastním občanům, jednak s omezeným přístupem migrantek a migrantů ke zdravotnímu pojištění v ČR, ale i s řadou dalších bariér, zejm. jazykovou a kulturní nebo také s nedostatečnou informovaností na všech stranách.

Situací v této oblasti jsme se v SIMI zabývali po celý rok 2018. Naše základní poznatky shrnuje vstupní analýza Dostupnost péče o duševní zdraví pro migrantky a migrantky v ČR.

více

Osobní rozvoj a emoce: náš jiný pohled na migraci v roce 2018 Osobní rozvoj a emoce: náš jiný pohled na migraci v roce 2018 08/01/19

Loňský rok jsme dali prostor tématům velice osobním - osobnímu rozvoji a emocím v migraci. Od léta jsme k tomu uspořádali hned 4 různorodé akce a všechny se těšily velkému zájmu. Děkujeme za vaši účast!

A ještě jsme navštívili spřízněné duše z bývalé Jugoslávie, které vzpomínaly na své původní domovy při výstavě, nových knihách, hudbě a jídle.

více

Školení pro pedagogy na téma Média, sterotypy a migrace Školení pro pedagogy na téma Média, sterotypy a migrace 03/01/19

Pro učitele a pracovníky škol SIMI připravilo bezplatný workshop na téma Média, stereotypy a migrace.

SIMI se dlouhodobě věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti migrace a uprchlictví a vytváření příležitostí pro společné setkávání a porozumění mezi migranty a českou společností.

Vzdělávací workshop pro pedagogy se zaměří na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti migrace a uprchlictví, konkrétně na téma stereotypů a médií.

více

MIS v Brně: Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců MIS v Brně: Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců 03/12/18

V pátek 16. listopadu 2018 jsme v brněnské Staré radnici diskutovali na Systémová podpora samospráv a spolupráce při integraci cizinců. V debatě vystoupili zástupci českých integračních center a spolupracující výzkumnice z Karlovy Univerzity v Praze a ze Slovenska.

Akce proběhla formou workshopu během 10. ročníku konference k integraci cizinců v obcích, kterou pod názvem Křižovatky integrace zorganizovalo statutární město Brno.

více

Zpravodaj genderu v migraci 2 Zpravodaj genderu v migraci 2 27/11/18

Přinášíme vám druhé číslo zpravodaje věnovaného problematice dosud relativně neznámé či nepříliš řešené, která ovšem i v souvislosti s aktuálním děním ve světě nabývá na rozměrech i důležitosti – genderu v migraci.

Pod tímto pojmem si lze jednoduše představit ženy v migraci či otázky rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací – ať již mezi sebou navzájem či také ve vztahu ke společnosti hostitelské země.

Hlavními tématy v tomto čísle jsou:

více

SOBOTA 3.11.: Akcent na migraci v Divadle Archa SOBOTA 3.11.: Akcent na migraci v Divadle Archa 11/10/18

Může umění ovlivnit společenskou debatu a vnímání migrantů? Rezonuje migrace jako téma v kultuře? Jak mohou spolupracovat neziskové a kulturní organizace?

Blíží se unikátní jednodenní setkání neziskových a kulturních organizací, kde budou témata integrace a migrace představená skrze umělecké a diskusní prezentace řešit uvedená témata. Akce proběhne v sobotu 3. listopadu v Divadle Archa.

SIMI zde v 15:00 Jarmarku příběhů představí příběh Vesny, kterým otevřeme diskusi o emocích v migraci.

více

Film Ženy od vedle a doprovodné diskuse Film Ženy od vedle a doprovodné diskuse 11/10/18

SIMI pro zájemce dále pořádá projekce dokumentárního filmu ŽENY OD VEDLE s debatami. V těchto debatách se zameříme zejména na to, jak ženy vnitřně (ne)prožívají svojí migrační či uprchlickou zkušenost.

více

Pozvánka: Pohybový workshop pro ženy o emocích v migraci Pozvánka: Pohybový workshop pro ženy o emocích v migraci 11/10/18

Mnohé ženy se zkušeností migrace se svěřují s pocitem, že do Česka přicestovalo jejich tělo, svou duši však nenacházejí.

Také se někdy cítíte:

  • osamělá, nebo vyčerpaná z pracovního náporu,
  • stýská se vám po domově a blízkých doma, nebo
  • nevíte přesně, jak se začlenit v nové zemi?

Přijďte na ojedinělý POHYBOVÝ WORKSHOP, kde můžete ve společnosti dalších žen na chvíli pookřát.

  • Úterý 23. 10. 2018, 17:00 -20:00
  • Kampus Hybernská (místnost Ateliér), Hybernská 4, Praha 1
více

Podporujeme kampaň #AgeingEqual k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv Podporujeme kampaň #AgeingEqual k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 01/10/18

#AgeingEqual: STÁRNOUT ROVNOPRÁVNĚ – lidská práva se s věkem nezmenšují. Tak zní slogan k oslavám letošního 70. VÝROČÍ Všeobecné deklarace lidských práv v rámci 70-denní globální osvětové kampaně proti ageismu, neboli věkové diskriminaci.

Věk bývá v životě mnoha lidí dalším aspektem, který přispívá k vícenásobné diskriminaci. V SIMI máme poznatky o tom, co v životě způsobuje vyšší věk v kombinaci s genderem a migrací.

více

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Petice za ratifikaci / Mýty a fakta ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Petice za ratifikaci / Mýty a fakta 27/09/18

Každá 3. žena za svůj život zažije násilí, mezi zranitelné oběti násilí patří i ženy se zkušeností migrace. Pomozte nám to změnit. Podepište petici za ratifikaci Istanbulské úmluvy!

Ratifikaci může podpořit i Vaše organizace, když se připojíte k otevřenému dopisu, který Česká ženská lobby spolu s peticí předloží dne 21.11.2018 v Poslanecké sněmovně. Kontaktujte členku výboru ČŽL a koordinátorku v SIMI Evu Valentovou na valentova@migrace.com.

více
Celkem: 160 <<<..5cnt_division6cnt_division7cnt_division8cnt_division9cnt_division10cnt_division11..>>