Přijímací a závěrečné zkoušky

Přijímací zkoušky na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve 14 dní po návratu žáků zpět do škol.

Původně plánovaná zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se uskuteční pouze v jednom termínu s možnými náhradními termíny.

Termín stanoví Ministerstvo školství.

Beze změny zůstávají i kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí Ministerstvo školství.

Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.

V rámci společné maturitní zkoušky letos proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka. Výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách.

Pokud by nedošlo k otevření škol do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení.

Více najdete také na webových stránkách organizace Meta a na webové stránce Inkluzivní škola.

Jak se připravit na maturitu z domova? Podívejte se na tipy pro online vzdělávání zde. Potřebujete pomoct s přípravou? Kontaktujte nás na e-mailu konradova@migrace.com můžeme vám zajistit asistenci dobrovolníka, který vám s přípravou pomůže.