Pracovní migrace

Hledáme ženy - migrantky ze států bývalé Jugoslávie, kterým je víc než 50 let Hledáme ženy - migrantky ze států bývalé Jugoslávie, kterým je víc než 50 let 05/11/14

Pro účely našeho výzkumu projektu "Ženy na vedlejší koleji(?)" hledáme ženy - migrantky ze států bývalé Jugoslávie, kterým je víc než 50 let. Zaručujeme anonymitu všech žen, které se zúčastní našeho projektu.

Výzkum nám pomůže lépe porozumět situaci migrantek, které jsou v zranitelné situaci na českém trhu práce nebo se již přibližují důchodovému věku, případně žádají o důchodové zabezpečení. Zároveň nabízíme bezplatné právní a sociální poradenství ve zmiňovaných problémových oblastech.

více

Komparativní výzkum o nelegální práci migrantů Komparativní výzkum o nelegální práci migrantů 29/10/14

Představujeme vám komparativní zprávu Employees Beyond Borders, která obsahuje souhrn čtyř národních výzkumů provedených v zemích Višegrádu na téma nelegálního zaměstnávání cizinců a praktických dopadů implementace tzv. sankční směrnice.

Věříme, že závěry z tohoto výzkumu podpoří debatu o pracovních právech cizinců ze třetích zemí ve Střední Evropě.

Více informací a všechny národní zprávy nalzenete na webu projektu.

více

Seminář o ochraně spotřebitele podle nového občanského zákoníku Seminář o ochraně spotřebitele podle nového občanského zákoníku 27/10/14

Zveme Vás na další ze seminářů projektu Pomocná Ruka 5, na téma:

Ochrana spotřebitele - nový občanský zákoník

  • Kdy: 10. 11. 2014, 18,00 – 20,00h
  • KdeLanghans Galerie, Vodičkova 37, Praha 1 (vchod vedle Foto Škoda)

Seminář je určen pouze cizincům a cizinkám mimo EU.

Registrace na dederova@refug.cz, či tel.:+420 224 224 379, +420 605 253 994


více

Publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU 30/09/14

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost práce se týkají krom českých občanů i všech zahraničních zaměstnanců a všech typů pracovní migrace a žádná skupina zahraničních za- městnanců na trhu práce by neměla být vystavena nerovným podmínkám bez ohledu na to, jaké práce vykonává či jak dlouhý je její pobyt za tímto účelem v České republice.

  • Publikace je k vyzvednuti v kanceláři SIMI a k dispozici online ke stažení
více

Co přinesla konference "Zahraniční pracovníci na trhu práce"? Co přinesla konference "Zahraniční pracovníci na trhu práce"? 30/09/14

Mezinárodní konference, ktero dne 16. 9. 2014 v Goethe institutu v Praze pořádalo SIMI se svými partnery OPU a MKC byla vyvrcholením dvouletého stejnojmenného projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce z podpory ESF OP LZZ. Zaměřovala se přitom na současné výzvy a osvědčené přístupy v ČR, Německu a Velké Británii v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Sympatickou charakteristikou této konference byla skutečnost, že při pohledu na některá více či méně kontroverzní témata dávala prostor různým pohledům a v následných diskuzích pak (v českém prostředí trochu netradičně) docházela ke konsensům, pojmenovávání současných reálných či hrozících problémů a probíraly se i otázky optimálního nastavení migrační politiky ve vztahu k pracovnímu trhu, kde se odpovědi nenacházejí příliš jednoduše.


Celý záznam, včetně videí z akce naleznete na platformě projektu Migraceonline.cz - Pracovní migrace.

více

Prezentace výsledků výzkumu o dopadech sankční směrnice v praxi Prezentace výsledků výzkumu o dopadech sankční směrnice v praxi 12/09/14

V úterý 16.9.2014 vám představíme výsledky kvalitativního výzkumu o dopadech tzv. sankční směrnice a dalších otázkách v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, jenž SIMI provedlo na jaře 2014.

Přijďte na panelovou diskusi Dopady implementace směrnic EU v oblasti zahraniční zaměstnanosti, která je součástí konference "Zahraniční zaměstnanci na trhu práce".

Datum: 16.9.2014, 13h30 - 15h00

Místo: Goethe institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

více

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - mezinárodní konference v Goethe institutu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - mezinárodní konference v Goethe institutu 10/09/14

Nevládní organizace SIMI, OPU a MKC vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci "Zahraniční zaměstnanci na trhu práce"

Datum: 16. září 2014, 09:00 – 15:00

Místo konání: Goethe institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Konference se zaměří na otázky související s tématem ochrany práv zaměstnanců a přinese zamyšlení nad tím, jak se Česká republika může při řízení a kontrole zahraniční zaměstnanosti inspirovat legislativou a praxí jiných států EU, především pak Německa a Velké Británie.

PŘIHLAŠUJTE se přes registrační formulář.

více

SIMI na školení v Londýně v oblasti nucené kriminality SIMI na školení v Londýně v oblasti nucené kriminality 04/08/14

Ve dnech 28-30. května 2014 jsme se zúčastnili mezinárodní stáže a školení ve Velké Británii na téma Obchodování s lidmi za účelem nucené kriminality a nuceného žebrání, který byl v Londýně pořádán naší partnerskou organizací Anti-Slavery International v rámci mezinárodního projektu RACE in Europe.

Přečtěte si podrobný záznam z hlavních diskuzí a prezentací semináře.

více

Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců - dopad sankční směrnice v praxi Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců - dopad sankční směrnice v praxi 29/07/14

Socioložka Marie Jelínková zpracovala pro SIMI expertní zprávu, která obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu o dopadech tzv. sankční směrnice a dalších otázkách v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, včetně vyplývajících doporučení. Výzkum probíhal formou strukturovaných rozhovorů s 19 respondenty z řad státní správy, zaměstnavatelů, expertů a nevládního sektoru.

Výzkum a zpráva byly provedeny v rámci mezinárodního projektu Employees Beyond Borders, financovaného z prostředků Mezinárodního višegrádského fondu který realizovaly čtyři nevládní organizace ze zemí V4: Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

více

SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících 25/07/14

Nevládní organizace SIMI, OPU a MKC sezvaly dne 10. dubna 2014 české a německé odborníky na půdu velvyslanectví České republiky v Berlíně ke kulatému stolu na téma „Zahraniční zaměstnanci – pracovníci druhé třídy?“. Představitelé odborů, ministerstev práce, inspektorátů práce a neziskového sektoru z Německa a ČR zde diskutovali o tom, v čem a jakým způsobem se mění formy zaměstnání a práce u zahraničních pracovníků v těchto dvou zemích.

více
Celkem: 136 <<<1cnt_division2cnt_division3cnt_division4cnt_division5cnt_division6cnt_division7..>>