Pro ženy cizinky

Jste cizinka a pracujete v domácnosti?

Víte, že:

Máte právo na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce

 • každou smlouvu si před podpisem dobře přečtěte, pokud něčemu nerozumíte, přijďte se poradit
 • smlouvu uzavřete s rodinou písemně
 • jednu podepsanou smlouvu si vezme rodina, druhou Vy

Máte právo na spravedlivou mzdu

 • před tím, než začnete pracovat dohodněte si s rodinou, kolik Vám za práci zaplatí
 • ve smlouvě musí být vždy napsána výše mzdy
 • pokud pracujete na základě hodinové mzdy, pište si podrobnou evidenci a nechte si ji zaměstnavatelem potvrdit. Evidenci vždy dobře uschovejte, v případě sporu se zaměstnavatelem může být použita jako důkaz

Máte právo na odpočinek po práci

 • především pokud bydlíte v domě zaměstnavatele, máte právo si po práci odpočinout, protože:
 • máte právo pracovat pouze 8 hodin denně

Máte právo na veřejné zdravotní pojištění a některé sociální dávky

 • pokud pracujete pro rodinu na základě pracovní smlouvy, musí za Vás rodina platit zdravotní pojištění. Zeptejte se na to
 • můžete si to ověřit na pobočce zdravotní pojišťovny

Máte právo znát svoje pracovní povinnosti a nevykonávat žádné služby navíc

 • pracovní povinnosti musí být uvedeny ve smlouvě
 • konkrétní práce si můžete dohodnout s rodinou ústně, ale vykonávejte jen takovou práci, se kterou souhlasí obě strany – Vy a rodina, pro kterou pracujete

Máte právo na slušné zacházení a zachování vlastní důstojnosti

 • rodina Vás nesmí urážet, bít, sexuálně obtěžovat nebo Vám zakazovat chodit ven
 • nikdo Vám nesmí vzít Váš cestovní pas a jiné osobní věci
 • pokud se Vám tohle stane, přijďte se poradit nebo volejte Policii

Chraňte svá práva a přijďte se poradit!

Práce v domácnosti nemusí být nelegální!

Naše právní a sociální poradenství je poskytováno ZDARMA

Pracujete na živnostenské oprávnění?

Pak pro Vás platí, že:

Máte právo uzavřít s rodinou smlouvu

 • sepište s rodinou smlouvu, kde bude napsané, jaké máte vykonávat práce a kolik za to rodina zaplatí
 • každou smlouvu si před podpisem dobře přečtěte, pokud něčemu nerozumíte, přijďte se poradit
 • jednu podepsanou smlouvu si vezme rodina, druhou Vy. Smlouvu si dobře uschovejte

Máte právo znát svoje povinnosti napsané ve smlouvě a nevykonávat žádné služby navíc

 • vykonávejte jen takovou práci, se kterou souhlasí obě strany – Vy a rodina, pro kterou pracujete

Máte právo (povinnost) vystavit rodině fakturu

 • rodina Vám zaplatí na základě faktury, kterou jim dáte
 • na základě vydaných faktur odevzdáváte daňové přiznání
 • při prodloužení pobytu za účelem podnikání musíte prokázat, že jste po celou dobu pobytu v ČR podnikaly – musíte předložit daňové přiznání, které prokazuje, že jste si vydělaly dostatek peněz

Máte právo na spravedlivou odměnu za poskytnutou službu (práci)

 • ve smlouvě musí být napsáno, kolik Vám rodina zaplatí
 • pište si podrobnou evidenci a nechte si ji od rodiny potvrdit. Evidenci vždy dobře uschovejte, v případě sporu může být použita jako důkaz
 • na faktuře vždy uvádějte, kolik hodin fakturujete a jaké služby (např. úklid, hlídání dětí)

Máte právo na odpočinek po práci

Máte právo na slušné zacházení a zachování vlastní důstojnosti

 • rodina Vás nesmí urážet, bít, sexuálně obtěžovat nebo Vám zakazovat chodit ven
 • nikdo Vám nesmí vzít Váš cestovní pas a jiné osobní věci
 • pokud se Vám tohle stane, přijďte se poradit nebo volejte Policii

Chraňte svá práva a přijďte se poradit!

Práce v domácnosti nemusí být nelegální!

Zachovejte si svůj legální pobyt!

Naše právní a sociální poradenství je poskytováno ZDARMA