Rodinné dávky pro cizince mimo EU

(aktualizováno leden 2024)

Mateřská a PPM

Mateřská dovolená je zpravidla určená nastávajícím matkám, ale v některých případech na ni může nastoupit i otec, případně pěstoun. Na mateřskou dovolenou se nastupuje 6-8 týdnů před očekávaným porodem. Zaměstnavatel Vám nástup na mateřskou musí umožnit a taky jste po celou dobu těhotenství pod ochranou - tzn., že Vás zaměstnavatel nemůže vyhodit ani Vás nutit změnit pracovní smlouvu.  Společně s mateřskou dovolenou můžete požádat o peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Musíte splnit 2 podmínky:

  1. Být nemocensky pojištěn alespoň 270 dnů v uplynulých 2 letech v ČR.
  2. V době nástupu na mateřskou dovolenou musíte být nemocensky pojištěná nebo být v tzv. ochranné lhůtě, tj. 180 dnů od posledního ukončeného zaměstnání.

PPM je na 28 týdnů, v případě dvojčat či více narozených dětí je to 37 týdnů, pokud nastoupíte v řádném termínu. V případě, že nastoupíte až od narození dítěte, tato podpora je zkrácená na 22 týdnu. V případě, že otec chce jít na mateřskou a matka zpátky do práce, je to možné až po 6 nedělích od porodu a je potřeba podepsat dohodu mezi rodiči. V tomto případě musí otec splňovat stejné podmínky pro nárok PPM jako matka.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku.

ŽÁDOST: Vystaví váš gynekolog, tu předáte Vašemu zaměstnavateli, ten žádost zašle na příslušnou OSSZ, která Vám vypočítá denní vyměřovací základ a následně Vám bude posilat PPM (peněžitou pomoc v mateřství).

Více informací najdete zde: https://www.cssz.cz/penezita-pomoc-v-materstvi

V případě dalších otázek se prosím neváhejte obrátit na naše sociální oddělení: SIMI.

Otcovská

Otec dítěte může nastoupit na otcovskou dovolenou v prvních 6 nedělích od očekávaného narození dítěte a na dobu 14 dní.

Žádost o otcovskou se dává zaměstnavateli. Podmínka, která musí být splněna, je 3 měsíce nemocenského pojištění a otec dítěte musí být zapsán v rodném listu dítěte.

Pokud jste OSVČ a platíte si nemocenské pojištění, můžete požádat také o otcovskou dovolenou. Jen je třeba vzít v úvahu, že ČSSZ má na vyjádření 30 dnů, takže žádost je potřeba podat včas, minimálně 30 dní před nástupem na otcovskou dovolenou.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku.

ŽÁDOST: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zdopp

Více informací najdete zde: https://www.cssz.cz/otcovska

V případě dalších otázek se prosím neváhejte obrátit na naše sociální oddělení: SIMI.

Rodičovský příspěvek

Je to dávka státní sociální podpory. Tato dávka by měla navazovat na PPM. V případě, že nemáte nárok na PPM, i přesto je možné, že máte nárok na rodičovský příspěvek.

Podmínkou rodičovského příspěvku je bydliště na území ČR. Rodičovský příspěvek upravuje zákon o státní sociální podpoře, kde je i napsáno,kdo na něj má ze zákona nárok. Rodičovský příspěvek je poskytován vždy jednomu z rodičů. Je považován za příspěvek pro dítě, i dítě tedy musí splňovat určité požadavky.

Požadavky na dítě: narození na území ČR, trvalý pobyt, přechodný pobyt za účelem sloučení s občanem EU, dlouhodobý pobyt za účelem sloučení s rodinou, azyl, hlášen na území ČR po dobu 365 dní, atd.

Požadavky na rodiče: Trvalý pobyt, přechodný pobyt za účelem sloučení s občanem EU, azyl, dlouhodobý pobyt s tím, že je potřeba zjistit dle zákona od kdy máte nárok, například u zaměstnanecké karty je to po 3 měsících na území. V případě, že máte dlouhodobé vízum je potřeba splnit podmínku 365 dní ode dne hlášení na území.

Od 1.1.2024 se zvyšuje celková suma příspěvku na 350 000 kč, v případě vícerčat na 525 000 Kč. Pozor, platí pouze u dětí narozených od 1.1.2024. Příspěvek je vyplácen vždy měsíčně dle Vašeho denního vyměřovacího základu (DVZ). V praxi to znamená, že měsíční částku, kterou jste měli na PPM, můžete žádat jako nejvyšší měsíční částku u rodičovského příspěvku. V případě, že jste nepobírali PPM, můžete zažádat o výpočet  DVZ. Vypočítá ho ČSSZ po podání žádosti. Žádost najdete na webu MPSV:  https://www.mpsv.cz/-/potvrzeni-o-dennim-vymerovacim-zakladu-ovlivnujicim-vysi-rodicovskeho-prispevku

Rodičovský příspěvek od 1.1.2024 je možné čerpat do 3 let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek před 1.1.2024 je možné čerpat do 4 let věku dítěte.

Žádost se podává na úřadu práce v místě vašeho bydliště na oddělení státní sociální podpory

Žádost lze podat i online přes aplikaci Jenda. Může se stát, že si úřad práce vyžádá některé dokumenty i po podání žádosti.

Žádost najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-rodicovsky-prispevek

V případě dalších otázek se prosím neváhejte obrátit na naše sociální oddělení: SIMI.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je určen rodinám s nízkým příjmem zejména matkám samoživitelkám, rodinám s malými dětmi nebo studenty. Je to tzv. testovaná dávka a musíte dokládat příjmy a výdaje celé rodiny.

Přídavek lze čerpat na dítě od narození až do 18 let a poté případně až do 26 let, pokud studuje. Jedná se o dávku nezaopatřeného dítěte: za nezletilé dítě podává žádost rodič, nezaopatření zletilí od 18 do 26 let si podávají žádost sami.

Nárok na přídavek na dítě vzniká, pokud příjem rodiny nepřekročí 3,4násobek životního minima rodiny. To se vypočítává jako součet částek životního minima členů rodiny. Zpravidla se tato částka každý rok mění. Doporučujeme hledat kalkulačku na počítání životního minima pro daný rok.

Měsíční výše přídavku na dítě dle věku dítěte:

do 6 let - 830 Kč

od 6 do 15 let - 970 Kč

od 15 do 26 let - 1 080 Kč

Přídavek se navyšuje o 500 Kč, pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem: Pro zvýšenou výměru se zohledňuje příjem ze zaměstnání (který dosahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce), příjem z podnikání, nemocenská, důchod nebo podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o osobu do 18 let nebo rodičovský příspěvek.

Měsíční výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře dle věku dítěte:

do 6 let - 1 330 Kč

od 6 do 15 let - 1 470 Kč

od 15 do 26 let - 1 580 Kč

Žádost se podává jako u předchozích dávek na úřadu práce v místě vašeho bydliště na oddělení státní sociální podpory.
Žádost lze podat i online přes aplikaci Jenda. Může se stát, že si úřad práce vyžádá některé dokumenty i po podání žádosti.

Více informací a žádost naleznete na stránkách MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pridavek-na-dite

V případě dalších otázek se prosím neváhejte obrátit na naše sociální oddělení: SIMI.

Porodné

Je dávka pro rodiny s nízkými příjmy. Žádat o porodné lze do 1 roku dítěte. Je určeno zejména na nákup potřeb pro miminko. Dávka je tzv. testovanou dávkou, tudíž budete muset doložit úřadu práce příjmy a výdaje celé rodiny. Žádat o porodné můžete na 1. a 2. narozené živé dítě. U 1. dítěte  dostanete jednorázovou dávku  13 000 kč, u druhého 10 000 kč.

Žádost se podává jako u předchozích dávek na úřadu práce v místě vašeho bydliště na oddělení státní sociální podpory.
Žádost zatím nelze podat přes aplikaci Jenda, ale pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete žádat i online.

Více informací a žádost naleznete na stránkách MPSV - https://www.mpsv.cz/-/porodne

V případě dalších otázek se prosím neváhejte obrátit na naše sociální oddělení: SIMI.

Ošetřovné

Máte nemocné dítě do 10 let?

V případě, že pracujete, ale musíte zůstat doma s nemocným dítětem, můžete jít na ošetřovné. Je to dávka z českého systému nemocenského pojištění. Základem pro výpočet dávky je denní vyměřovací základ (DVZ), který bude vypočítávat příslušná OSSZ.

Dávky pěstounské péče

V případě, že se stanete oficiálními pěstouny v České republice, máte možnost žádat o dávky pěstounské péče. U žádosti o dávku pěstounské péče je potřeba doložit potvrzení o rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Více informací naleznete na stránkách MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-davku-pestounske-pece-prispevek-pri-prevzeti-ditete

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: