Pracovní dohody

DPČ

V praxi je využívána jak pro krátkodobější zaměstnávání brigádníků, tak i pro stabilnější – déletrvající pracovněprávní vztahy, včetně těch sjednávaných na dobu neurčitou. Dohoda o pracovní činnosti je vhodným řešením zejména tehdy, když rozsah potřebné práce převyšujícího 300 hodin za rok a zároveň nevyžaduje plný pracovní úvazek. Dohodu o pracovní činnosti můžete se zaměstnavatelem uzavřít maximálně na polovinu průměrné týdenní pracovní doby (většinou 20 hodin za týden), Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2,499 Kč měsíčně. Při sjednávání odměny se musí zaměstnavatel držet alespoň sazeb minimální mzdy a dodržovat zásadu spravedlivého odměňování zaměstnance. Více informací najdete například zde

DPP

Dohoda o provedení práce má na rozdíl od dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, jednorázový charakter; obvykle jde o splnění ojedinělého, nárazového úkolu. Na tuto dohodu můžete odpracovat až 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. pokud odměna za měsíc přesáhne 10 000 Kč za měsíc, budete platit pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Více informací a změny ve zdanění od roku 2014 najde například zde

Jakákoliv dohoda musí být uzavřena v písemné podobě!

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: