Zdravotní pojištění pro občany EU

(aktualizování leden 2024)

Každý cizinec, který chce pobývat v ČR, musí být zdravotně pojištěn. Občan EU má nárok na veřejné zdravotní pojištění v případě výdělečné činnosti na území nebo prokázání takzvaného faktického bydliště. Občan EU nemůže mít komerční zdravotní pojištění viz. kapitola zdravotní pojištění pro občany mimo EU.

Občan EU vykonávající výdělečnou činnost v České republice musí být součástí veřejného zdravotního pojištění České republiky a musí se odhlásit ze zdravotního pojištění v zemi původu.

Občan EU ekonomicky neaktivní má být zdravotně pojištěn v místě svého aktuálního faktického bydliště. Ekonomicky neaktivní znamená, že nemá výdělečnou činnost, nepobírá dávky a není nezaopatřeným rodinným příslušníkem jiné pojištěné osoby. Faktické bydliště neboli těžiště zájmu prokáže osvědčením o registraci, které vydává ministerstvo vnitra odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Tuto registraci by měl udělat každý občan EU pobývající na území déle než 3 měsíce. V případě, že toto osvědčení jako občan EU nemáte, můžete zdravotní veřejné pojišťovně prokázat alespoň pěti důkazy, že je vaše faktické bydliště opravdu na území ČR. Mezi těchto pět důkazů patří: nájemní smlouva, účet za elektřinu, plyn, telefon a další poplatky, které byli placené pravidelně na území. Osoby ekonomicky neaktivní jsou samoplátci zdravotního pojištění a musí platit sami za sebe zdravotní veřejné pojištění. V případě, že hledate jako občan EU práci, se můžete evidovat na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a bude za vás veřejné zdravotní pojištění hrazené státem. Evidence na úřadu práce má svá pravidla, více informací najdete v kapitole “Zaměstnání”.

V případě, že jste občan EU a nemáte veřejné zdravotní pojištění ČR, platí Vaše zdravotní pojištění ze země původu. Každý občan EU vlastní Evropský průkaz zdravotního pojištění. V případě, že jej nevlastníte můžete si o něj zažádat. Jde o bezplatnou kartu s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv ze zemí EU, Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku nebo ve Velké Británii poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu, jako v zemi původu. Kryté jsou tak například lékařské úkony ve spojitosti s chronickou či stávající chorobou nebo s těhotenstvím a porodem.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: