2. Úřady práce

Úřad práce České republiky (ÚP) je organizačně členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště v různých menších městech a obcích po celé zemi. Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi.

Pro cizince je nejdůležitějším úkolem ÚP udělování povolení k zaměstnání. Při ztrátě zaměstnání je nutné se zaregistrovat u ÚP do evidence uchazečů o zaměstnání. ÚP Vám může poskytnout rekvalifikační kurz či si zde můžete zažádat o některé sociální dávky.

Kontakty:

Úřad práce ČR (generální ředitelství)

Adresa: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Telefon: +420 950 180 111

e-mail: posta@uradprace.czcallcentrum@uradprace.cz

web: www.uradprace.cz

Telefonní infolinka: +420 800 779 900 

Na těchto stránkách naleznete odkazy na jednotlivé krajské pobočky, které jsou rozděleny takto:

 • Krajská pobočka pro hlavní město Prahu
 • Krajská pobočka v Příbrami
 • Krajská pobočka v Českých Budějovicích
 • Krajská pobočka v Plzni
 • Krajská pobočka v Karlových Varech
 • Krajská pobočka v Ústí nad Labem
 • Krajská pobočka v Liberci
 • Krajská pobočka v Hradci Králové
 • Krajská pobočka v Pardubicích
 • Krajská pobočka v Jihlavě
 • Krajská pobočka v Brně
 • Krajská pobočka v Olomouci
 • Krajská pobočka v Ostravě
 • Krajská pobočka ve Zlíně