Zdravotní pojištění pro cizince mimo EU

(aktualizováno leden 2024)

Každý cizinec, který chce pobývat v ČR, musí být zdravotně pojištěn a hradit zdravotní pojištění. Je možné být pojištěn z veřejného zdravotního pojištění, nebo se pojistit u komerční zdravotní pojišťovny.

Do systému veřejného zdravotního pojištění jsou zapojení:

 1. Občané ČR s pobytem v ČR
 2. Cizinci s trvalým pobytem v ČR
 3. Cizinci, kteří jsou zaměstnanci firmy se sídlem v ČR
 4. Žadatelé o mezinárodní ochranu
 5. Azylanti, nebo osoby s doplňkovou ochranou, ve výjimečných případech i cizinci s vízem strpění pobytu
 6. Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU
  • Platí pouze u manželů.
  • Manžel nebo manželka se může připojit k veřejnému zdravotnímu pojištění svého manžela nebo manželky, kteří jsou ekonomicky aktivní na území ČR a jsou občany jiného státu EU.
  • Pozor, pokud je váš manžel/ka občanem ČR, toto pravidlo nemusí platit.
 7. Děti narozené na území ČR, bez ohledu na jejich pobytový status, mají nárok na veřejné zdravotní pojištění po dobu 60 dní za následujících podmínek:
  • Zdravotní pojištění začíná dnem narození dítěte a končí k poslednímu dni v měsíci v kterém končí lhůta 60 dnů od narození dítěte.
  • Veřejné zdravotní pojištění je vždy placeno na celý měsíc.
  • Do 3 dnů od narození dítěte je nutné zavolat nebo napsat email na zdravotní veřejnou pojišťovnu a oznámit, že se dítě narodilo.
  • Následně má rodič povinnost za dítě měsíčně platit zdravotní pojištění. Výše platby je vždy dle aktuálního roku.
 8. Děti s dlouhodobým pobytem (DP). Ty jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění a to až do 18 let věku dítěte za následujících podmínek (platných od 1.1.2024):
  • Dítě má DP a sjednané povinné komerční pojištění před 1.1.2024 , které stále platí. Komerční zdravotní pojištění nelze zrušit. O veřejné zdravotní pojištění pro dítě lze žádat 8 dnů před skončením komerčního zdravotního pojištění.
  • Dítě získá dlouhodobý pobyt po 1.1.2024 - nárok na veřejné zdravotní pojištění mu vzniká po převzetí průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu. Nutné do 8 dnů od převzetí průkazu nahlásit dítě na zdravotní pojišťovnu.


Vstup do veřejného zdravotního systému automaticky neznamená, že za vás hradí zdravotní pojištění stát. Stát za vás hradí zdravotní pojištění pouze v některých případech, případně za vás hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Kontakty na zdravotní pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění najdete ZDE.

V systému soukromého komplexního zdravotní pojištění jsou účastni:

 1. cizinci s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem
 2. cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka EU
 3. cizinci s vízem strpění

Pojistný limit činí 400.000 €. Toto pojištění je nezbytné uhradit na celou délku pobytu a musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky.

Komerční komplexní zdravotní péče je poskytována na základě sjednané smlouvy. V případě soukromého pojištění je nejlepší obrátit se na asistenční linku a vyžádat kontakty na lékaře, s kterými má daná pojišťovna smlouvu. V případě, že se vám nedaří najít smluvního lékaře, je potřeba hledat lékaře, který bere i samoplátce.

U lékaře vše zaplatíte a vezmete si účet, který poté pošlete vaší komerční pojišťovně.

Doporučujeme kontaktovat vaší komerční pojišťovnu ještě před návštěvou lékaře a dostat tak zvanou garanci platby, to znamená. že vám pojišťovna garantuje, že návštěvu u lékaře proplatí.

V případě, že jste zatajili některé onemocnění, s kterým se léčíte dlouhodobě, vaše komerční pojišťovna může odmítnout konkrétní zdravotní úkony spojené s tímto onemocněním proplácet.

Většina komerčních pojišťoven nabízí exkluzivní balíček, který se má vyrovnat veřejnému zdravotnímu pojištění. Finančně je ovšem hůře dostupný.

Doporučujeme kontaktovat všechny komerční zdravotní pojišťovny a zjistit si aktuální cenu komplexního zdravotního pojištění. Odkazy najdete níže.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nabízí pouze vybrané pojišťovny. Licenci k prodeji Zdravotního pojištění cizinců má v současné chvíli následující šestice pojišťoven: Maxima, Slavia, PVZP, Ergo, Uniqa, Axa asistance

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče (často označováno jako standard) je určeno cizincům, kteří zamýšlejí pobývat na území České republiky maximálně po dobu 90 dnů a žádají o krátkodobé vízum. Pojištění můžete uzavřít u výše zmíněných pojišťoven.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: