Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU

Žádat můžete, pokud jste:

Rodinný příslušník občana EU

Kde žádost podat:

 • na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad
 • doklad prokazující, že jste rodinným příslušníkem (např. oddací list, rodný list,důkazy potvrzující dlouhodobý vztah a soužití ve společné domácnosti atd.)
 • doklad o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva, potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním-nutný ověřený podpis atd.)
 • doklad o zdravotním pojištění
 • doklad o pobytu občana Evropské unie na území (to neplatí, pokud bylo občanu Evropské unie vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu nebo jde-li o rodinného příslušníka občana České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu na území)

Doba platnosti:

 • 5 let (lze prodloužit)

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání žádosti

Pobyt během řízení:

 • do cestovního dokladu vám bude vyznačen vízový štítek ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti (to neplatí, pokud jste zařazen do informačního systému smluvních států-v takovém  případě vám bude vydáno pouze potvrzení o oprávnění k pobytu
 • ode dne podání žádosti můžete pracovat bez povolení k zaměstnání
 • máte-li v pase vyznačen vízový štítek ve formě víza k pobytu nad 90 dnů, můžete cestovat do jiných zemí Schengenského prostoru

Neudělení pobytu:

 • do 15 dnů ode dne doručení je možné podat odvolání
 • pokud bude i odvolání zamítnuto, je možné podat do 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí, žalobu

POZOR!

 • V případě, že Vám byl přechodný pobyt udělen, ale Vy jste následně přestal/a být rodinným příslušníkem, je za podmínek stanovených zákonem možné požádat o dlouhodobý pobyt, případně trvalý pobyt.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: