Fond pro uprchlíky - společný projekt SIMI a Hospodářské komory

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (www.komora.cz) spouštíme projekt na podporu integrace uprchlíků do české společnosti. Jedním z nejdůležitějších momentů integrace uprchlíků do společnosti je integrace na trh práce, která s sebou nese nejen ekonomickou soběstačnost, ale i sebevědomí a prostor pro integraci do dění okolo sebe.

Fond pro uprchlíky má pomoci především uprchlíkům získat např. rekvalifikaci, vzdělání, zlepšit si profesní znalost českého jazyka v profesích, které jsou v České republice nedostatkové. Děti uprchlíků a mladí lidé bez dokončeného vzdělání budou moci získat podporu v učňovských, technických a dalších nedostatkových oborech, a to jak ve formě stipendií, tak ve formě jednorázové podpory dle jejich potřeb. SIMI bude při realizaci projektu spolupracovat s dalšími NNO a subjekty, které se v ČR na integraci uprchlíků podílí.

Spolupráce s Hospodářskou komorou probíhá především v těchto oblastech:

  • získávání informací o pracovních zkušenostech a vzdělání uprchlíků,
  • vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice poptávané podnikateli,
  • hledání nástrojů, které pomohou především mladým lidem využít či získat kvalifikaci,
  • ve spolupráci s podnikateli nastavit vhodné modely rekvalifikace přímo v rámci a dle potřeb konkrétních podniků,
  • efektivní a dlouhodobé zapojení uprchlíků na českém trhu práce.

SIMI zřídilo pro účely Fondu pro uprchlíky zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. – číslo účtu 272846157/0300. Veškeré prostředky poskytnuté na tento účet budou využity v souladu s Memorandem o spolupráci uzavřeném mezi Hospodářskou komorou a Sdružením pro integraci a migraci.

Kontaktní osoby:

Text memoranda ke stažení

Tisková zpráva ke stažení