Aktivity v partnerských krajích

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Jedním z cílů projektu Města a inkluzivní strategie je detailní zmapování a zhodnocení integrace cizinců na úrovni třech partnerských krajů – Hl.m. Prahy, Libereckého kraje a Jihomoravského kraje. Zástupci krajů jsou zapojeni do projektových aktivit, které přímo odpovídají na poptávku příslušného kraje zmapovat situaci v oblasti cizinecké agendy, evaluovat relevantní politiky, vytvořit doporučení a přinést konkrétní podklady a návrhy pro vytvoření efektivní integrační strategie.

V této sekci naleznete přehled kulatých stolů a jiných výstupů zaměřených na partnerské kraje:

VŠECHNY KRAJE:

Kulaté stoly


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kulaté stoly:


LIBERECKÝ KRAJ

Kulaté stoly:


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Kulaté stoly: