Aktivity v partnerských krajích

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Jedním z cílů projektu Města a inkluzivní strategie je detailní zmapování a zhodnocení integrace migrantů na úrovni třech partnerských krajů – Hl.m. Prahy, Libereckého kraje a Jihomoravského kraje. Zástupci krajů jsou zapojeni do projektových aktivit, které přímo odpovídají na poptávku příslušného kraje zmapovat situaci v oblasti cizinecké agendy, evaluovat relevantní politiky, vytvořit doporučení a přinést konkrétní podklady a návrhy pro vytvoření efektivní integrační strategie.

V této sekci naleznete přehled kulatých stolů a jiných výstupů zaměřených na partnerské kraje:

VŠECHNY KRAJE:

Novinky z projektu MIS (newsletter pro partnery)

Kulaté stoly společné pro všechny kraje


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kulaté stoly:

Výsledky terénního výzkumu v Praze


LIBERECKÝ KRAJ

Kulaté stoly:

Publikované factsheety:

Výsledky terénního výzkumu v Libereckém kraji

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Kulaté stoly:

Publikované factsheety:

Výsledky terénního výzkumu v Jihomoravském kraji