Integrace a inkluze

V této aktivitě poskytujeme komplexní poradenské, interkulturní a informační služby uprchlíkům z Ukrajiny (držitelům dočasné ochrany). Zaměžujeme se zejména na témata integrace na trh práce, ochrany pracovních práv, dostupnost bydlení a integraci zranitelných skupin.

V projektu jsme publikovali následující informační materiály:

V této aktivitě jsme také realizovali několik workshopů / webinářů: