Podpora uprchlíků v ČR

2024:

V roce 2024 SIMI pokračuje v úspěšném partnerství s UNHCR a realizuje roční projekt Podpora uprchlíků v ČR / Support for asylum seekers and refugees in Czechia. Ten se zaměřuje na poskytování přímé podpory a informačních služeb uprchlíkům z Ukrajiny a žadatelům o mezinárodní ochranu.

V rámci projektu děláme monitoring a poskytujeme právní asistenci klientům v Přijímacím středisku Praha Ruzyně, poskytujeme právní, sociální a interkulturní podporu uprchlíkům (včetně uprchlíků z Ukrajiny). Ukrajinským uprchlíkům se věnujeme i v rámci online terénu. Naše poznatky zpracováváme do informačních výstupů, ve kterých se snažíme flexibilně reflektovat potřeby cílové skupiny.

2023:

V roce 2023 SIMI realizovalo v partnerství a za finanční podpory Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) projekt, který se soustředil na následujícící tři oblasti:

  1. Přístup k ochraně. Motioring tranzitního prostoru a Přijímacího střediska na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha a poskytování právní asistence žadatelům o mezinárodní ochranu.
  2. Integrace a inkluze. Poskytování komplexních poradenských, interkulturních a informačních služeb pro uprchlíky z Ukrajiny.
  3. Prevence genderově podmíněného násilí. Poradenské služby a asistence pro přeživší GPN z řad ukrajinských uprchlíků.

Identifikační číslo projektu v roce 2023 CZE01/2023/0000000057/000.