Prevence genderově podmíněného násilí (GBV)

V roce 2023 jsme v partnerství s UNHCR poskytovali komplexní podporu klientkám ohroženým genderově podmíněným násilím (GBV).

Tato podpora zahrnuje právní a sociální poradenství, interkulturní práci zaměřenou na prevenci GBV a informační aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o GBV.

Genderová expertka společně s dalšími členy a členkami týmu SIMI, vznášeli*y téma GBV v rámci mnoha platforem a sítí, do kterých je SIMI aktivně zapojeno.

unhcr_1683890119.jpg