Školení pro pedagogy

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) vedle pořádání besed na školách také podporuje pedagogy a pracovníky škol. Na základě úspěšných projektů jsme vytvořili několik vzdělávacích programů, které se zaměřují na specifické oblasti migrace a integrace. Workshopy jsou navrženy svoji strukturou na zvyšování interkulturních kompetencí pedagogů.

Pro učitele a pracovníky škol nabízíme bezplatné workshopy na témata:

V případě zájmu uspořádání besedy nebo workshopu pro učitelský sbor na vaší škole nás kontaktujte na adrese: leopoldova(a)migrace.com

Jaké workshopy proběhly?