Komunitní akce

Začátkem června 2018 SIMI uspořádalo ve spolupráci s Pražským humanitním gymnáziem komunitní akci Mluvme spolu (o migraci). Akce proběhla na závěr školního roku, ve kterém v rámci stejnojmenného projektu, měli žáci Pražských škol možnost besedovat s pracovníky SIMI a hosty migranty na téma migrace a uprchlictví.

Na akci se představili migranti ze zemí jako Mongolsko, Demokratická republika Kongo, Ukrajina nebo Mexiko a připravili si pro žáky workshopy o kultuře a zajímavostech svých zemí.

Další komunitní jsme uspořádali 15. dubna 2019 ve spolupráci s Gymnáziem Jana Keplera. Akce byla zahájena promítáním filmu od režisérky Theodory Remundové Nepálci v Jablonci a poté následovala debata s hosty. Na debatu navazovalo šest zajímavých workshopů.

Projekt Mluvme spolu (o migraci) č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000329 je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
logolink-barva_1537174027.jpg
V květnu 2022 jsme uspožádali komunitní akci na ZŠ U krčského lesa, realizovanou v rámci projektu Učíme se spolu. Za krásného počasí se na místě sešli žáci a žákyně 3. tříd, jejich rodiče, zaměstnanci a zaměstnankyně školy a hosté a hostky s migrační zkušeností. V příjemné atmosféře si děti mohli seznámit s rozličnými kulturami, vyzkoušet si řadu zajímavých věcí, dobře se najíst a ještě si odnést nějaký ručně vyrobený předmět na památku.

Projekt Učíme se spolu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002107 je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.